Blog Lexalert.pl

Szanowni Państwo,

Blog Lexalert.pl ma na celu przybliżyć w prosty i zwięzły sposób wybrane nieoczywiste i zawiłe zagadnienia prawne z zakresu szeroko rozumianego prawa prywatnego, w szczególności prawa cywilnego, handlowego, autorskiego, międzynarodowego prywatnego, cyberbezpieczeństwa, IT, rynku kapitałowego i kryptowalutowego, oraz prawa UE i międzynarodowego.

Na Lexalert.pl jest już 7 wpisów dot. powyższych zagadnień:

  • warranty subskrypcyjne stanowiące instrumenty obronne spółki przed wrogim przejęciem,
  • koniec sporów o kadencję w organów spółki,
  • rozwój sztucznej inteligencji a prawa własności intelektualnej,
  • finansowanie społecznościowe – crowdfunding, cofnięcie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego,
  • ochrona niejawnego know-how i tajemnice przedsiębiorstwa w obliczu prawa UE,
  • projektowany kodeks rynków cyfrowych, z wyszczególnieniem strażników dostępu, oraz
  • projektowane przepisy UE w sprawie pustych spółek i podatku minimalnego dla dużych grup kapitałowych.

Są dostępne na: https://lexalert.pl/blog-2/

Wpisy na blogu pojawiają się dwa razy w miesiącu.

Zachęcam do czytania i subskrybowania lexalert.pl.

https://lexalert.pl/

 

Poprzedni